Informacja o przeglądzie technicznym progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku

Informujemy że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku oraz wykonania pomiarów batymetrycznych dna dolnego stanowiska elektrowni w dniach 26, 29, 30, 31 października 2018 r., w godz. 9:00- 13:00 będzie wstrzymany przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku.
Spowoduje to obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i około 1 metr w rejonie Torunia.
Pogorszenie się warunków żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48 54) 233 93 95 wew. 25, tel. kom. 601 38 11 89.

metryczka


Wytworzył: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (19 października 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (19 października 2018, 09:27:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134