Projekt ,,Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego”.

Granty

Granty 100% dofinansowania

Szanowni Państwo Fundacja Promocji Gmin Polskich 25 lat działa na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego całego kraju, z sukcesem wspiera zrównoważony rozwój lokalnych gmin, pozyskując dofinansowanie na realizację projektów informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych i doradczych, współpracując z wieloma organizacjami publicznymi, rządowymi, i pozarządowymi, samorządowymi i prywatnymi. Fundacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uzyskała dofinansowanie dla gmin i jest Operatorem projektu ,,Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego”. Jako Operator konkursu grantowego chcemy zaoferować Państwu udział w projekcie, w ramach którego gmina otrzyma środki w wysokości 150 tys. zł na organizację szkoleń z kompetencji cyfrowych dla swoich mieszkańców- 100% dofinansowania, brak wkładu własnego. Szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia, które to będą mogły podnieść swoje kompetencje biorąc udział w 1 z 7 modułów tj. "Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Tworzę własną stronę internetową (blog)", "Rolnik w sieci", czy "Kultura w sieci"(w załączeniu opis modułów szkoleniowych). W ramach projektu można sfinansować: • zakup sprzętu komputerowego do 40% grantu (po realizacji szkoleń sprzęt może trafić do gminnych szkół); • koszty promocji do 20%; • koszty organizacji szkoleń do 20% (wynajem sal, catering, materiały szkoleniowe); • koszty instruktora prowadzącego zajęcia do 40% (instruktorem może być np. lokalny nauczyciel); • koszty administracyjne i zarzadzania projektem do 20%. Kwota otrzymanego grantu uzależniona jest od ilości przeszkolonych osób (nie większa niż 515 zł na osobę). Grupa szkoleniowa musi liczyć 12 osób, szkolenia są 16 godzinne (2 dni po 8 godzin) a sam projekt można realizować aż do lutego 2020r. Informacje o konkursie znaleźć można na naszej stronie: https://fpgp.eu/ (zakładka Polska Cyfrowa 3.1), pod nr tel. (22)69 752 99 lub poprzez kontakt email: fpgp@fpgp.eu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z niniejszych środków w celu poszerzenia wiedzy mieszkańców gminy o zagadnienia, które stają się niezbędne do poruszania się w dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie. Pomagamy gminom w wypełnieniu wniosku oraz na każdym etapie jego realizacji. Ryszard Jagielski Prezes Zarządu Fundacja Promocji Gmin Polskich


metryczka


Wytworzył: Ryszard Jagielski (13 listopada 2018)
Opublikował: Marek Smoliński (13 listopada 2018, 11:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249