Projekt: Aktywność zawodowa na 5+

W ramach projektu oferujemy bezpłatne staże zawodowe dla osób w wieku 18-29 lat,zamieszkujących teren województwa kujawsko-pomorskiego, z następujących grup:

- bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
- imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Szczegóły w załączniku

załącznik - informacja do projektu (16kB) word

plakat

metryczka


Wytworzył: Paulina Tomczak (23 kwietnia 2020)
Opublikował: Marek Smoliński (23 kwietnia 2020, 13:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110