Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek

Obowiązek niepozostawiania psów bez dozoru

 Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XIV/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.: 1) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są [...]

Wniosek o dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota

Wójt Gminy Raciążek przez prowadzone akcje edukacyjne, zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. Psy i koty będące pod opieką właścicieli lub opiekunów, zamieszkujących na terenie [...]

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2019 r.

Ponadto projekt Programu został przekazany odrębnym pismem do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii i zarządcy obwodu łowieckiego, działającego na obszarze gminy. [...]

metryczka