Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Raciążek

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

Urząd Gminy w Raciążku ponownie informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XIV/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.: 1) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe [...]

Obowiązek niepozostawiania psów bez dozoru

 Urząd Gminy w Raciążku informuje, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciążek, przyjętego uchwałą Nr XIV/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.: 1) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są [...]

Wniosek o dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota

Wójt Gminy Raciążek przez prowadzone akcje edukacyjne, zachęcające właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji. Psy i koty będące pod opieką właścicieli lub opiekunów, zamieszkujących na terenie [...]

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciążek w 2019 r.

Ponadto projekt Programu został przekazany odrębnym pismem do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii i zarządcy obwodu łowieckiego, działającego na obszarze gminy. [...]

metryczka