Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Raciążek, dnia 17.09.2019 r.
Wójt gminy Raciążek zgodnie z art. 35 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 22204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Raciążek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego:
Wykaz nieruchomości do sprzedaży (255kB) pdf
Wykaz zostaje zamieszczony na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Gminy Raciążek przy ul. Wysokiej 4, 87-721 Raciążek. Wnioski można składać do dnia 31.10.2019 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (17 września 2019)
Opublikował: Rafał Krajewski (17 września 2019, 08:57:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116