Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny - do dnia 08.07.2020 r. - nabór na Rachmistrzów - szczegóły

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Raciążek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w [...]

metryczka