Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Godz. otwarcia stanowiska do samospisu internetowego w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

w/w stanowisko czynne jest w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 15.00.Szczegóły tel.: 54 283 18 85 wew. 39. [...]

PSR 2020 - plakat i ulotka

źródło: GUS [...]

Powszechny Spis Rolny - do dnia 08.07.2020 r. - nabór na Rachmistrzów - szczegóły

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1728) Wójt Gminy Raciążek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w [...]

metryczka