PRAWO LOKALNE (MIEJSCOWE)


Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejcowego, które obowiązują na obszarze gminy.
Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym Rada i Wójt Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy i sołectw.
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych zasad zarządu mieniem gminy
3) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Słowińska (17 lipca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (17 lipca 2003, 08:14:58)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (26 stycznia 2004, 11:08:34)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11135