PODATKI I OPŁATY 2017

Nr Konta Bankowego Urzędu Gminy w Raciążku:
57 9537 0000 0050 1640 2000
PODATEK ROLNY stawki na rok 2017                                                    

Wzór deklaracjiWORD

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1)IR-1 (111kB) word
Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) DR-1 (185kB) word
Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny  - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)ZR-1/A (61kB) word
Wzór deklaracji na podatek rolny – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym  - (ZR-1/B)ZR-1/B (105kB) word

WyszczególnieniaStawka (zł)
podstawa wymiaru cena 1 kwintal żyta50,00
podatek z 1 ha gospodarstwa rolnego125,00
użytków rolnych nie wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego
250,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATEK LEŚNY stawki na rok 2017


Wzór deklaracjiWORD

Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)IL-1 (94kB) word
Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1)DL-1 (113kB) word
Wzór deklaracji na podatek leśny – dane o nieruchomościach leśnych ( ZL-1/A)ZL-1/A (64kB) word
Wzór deklaracji na podatek leśny – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – (ZL-1/B)ZL-1/B (71kB) word---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI stawki na rok 2017

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  Uchwała (139kB) pdf

Wzór deklaracjiWORD

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)IN-1 (140kB) word
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)DN-1 (172kB) word
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o nieruchomościach (ZN-1/A)ZN-1/A (63kB) word
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1B)
ZN-1/B (121kB) word

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m kw. powierzchni 
0,75 zł 


b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni od 1ha  powierzchni 
4,58 zł 

c) pozostałych od 1m kw. powierzchni 
0,28 zł

d)niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie  nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,00 zł od 1 m² powierzchni;

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m kw. powierzchni użytkowej 
0,70 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m kw. powierzchni użytkowej 
16,50 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m kw. powierzchni użytkowej 
10,24 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m kw. powierzchni użytkowej 
4,45 zł 

e) pozostałych od 1m kw. powierzchni użytkowej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
5,00 zł 

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH stawki na rok 2017

I. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do poniżej 12t. 

WyszczególnienieSTAWKA W ZŁ
ROK PRODUKCJI
do 1990 od 1990
a/powyżej 3,5t do 5,5t włącznie (z katalizatorem)
b/od3,5t do 5,5t włącznie (bez katalizatora)
c/powyżej 5,5t do 9t włącznie (z katalizatorem)
d/powyżej 5,5t do 9t włącznie (bez katalizatora)
e/powyżej 9t do poniżej 12t (z katalizatorem)
f/powyżej 9t do poniżej 12t (bez katalizatora)
640 600
740 740
1060 1020
1240 1240
1280 1260
1350 1350II. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t. 

Liczba osi.Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych.
2 osie21002200
3 osie23102420
4 osie i więcej26402860III. Ciągniki siodłowe i balastowe. 

WyszczególnienieSTAWKA W ZŁ
ROK PRODUKCJI
do 1990 od 1991
a/od 3,5t do 5,5t włącznie (z katalizatorem)
b/od3,5t do 5,5t włącznie (bez katalizatora)
c/powyżej 5,5t do 9t włącznie (z katalizatorem)
d/powyżej 5,5t do 9t włącznie (bez katalizatora)
e/powyżej 9t do poniżej 12t (z katalizatorem)
f/powyżej 9t do poniżej 12t (bez katalizatora)
1040 930
1210 1100
1260 1150
1490 1380
1490 1380
1740 1590IV. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub niższej niż 12t. 

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów:
ciągnik siodłowy+ naczepa
ciągnik balastowy+ przyczepa
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym 
za równoważne
Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
do 36 ton włącznie- 2 osie
do 36 ton włącznie - 3 osie
powyżej 36t- 2 osie
powyżej 36t- 3 osie
1870
1870
1980
2090
2250
2250
2310
2920V. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

WyszczególnienieStawka w zł
Rok produkcji
do 1990 od 1991
od 7t poniżej 12t
1320 1210VI. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością roliczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów;
naczepa/przyczepa+ pojazd
silnikowy
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych
a) do 36 ton
1 oś
2 osie
3 osie

1100
1320
1430

1320
1540
1650
b) powyżej 36 ton
1 oś
2 osie
3 osie
1540
1650
1760
1760
1980
2090VII. Autobusy. 

WyszczególnienieStawka w zł
Rok produkcji
do 1990 od 1991
a) do 15 miejsc
b) do 16 miejsc do 30 miejsc włącznie
c) powyżej 30 miejsc
1430 1260
1700 1430
2140 1930


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATA TARGOWA
Uchawała (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2017)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (2 stycznia 2017, 11:28:55)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (22 listopada 2017, 13:18:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401