PODATKI I OPŁATY 2013

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU ROLNEGO OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POZOSTAJE NA TAKIM SAMYM POZIOMIE JAK W 2012 ROKUPODATEK ROLNY stawki na rok 2013

FORMULARZE:


IR1 (116kB) word
DR1 (221kB) word
ZR1A (51kB) word
ZR1B (336kB) word


Uchwała w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego Uchwała (310kB) jpg

PODATEK LEŚNY stawki na rok 2013

FORMULARZE:

DL1 (126kB) pdf

IL1 (75kB) word

ZL-1A (36kB) pdf

ZL-1B (38kB) pdf

Komunikat GUS Komunikat GUS (171kB) pdf


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI stawki na rok 2013

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Uchwała (472kB) pdf

FORMULARZE :

IN1 (118kB) word

DN1 (148kB) word

ZN1A (63kB) word

ZN1B (119kB) word

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m kw. powierzchni
0,75 zł


b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni od 1ha  powierzchni
4,33 zł

c) pozostałych od 1m kw. powierzchni
0,28 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m kw. powierzchni użytkowej
0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m kw. powierzchni użytkowej
16,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m kw. powierzchni użytkowej
10,24 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m kw. powierzchni użytkowej
4,45 zł

e) pozostałych od 1m kw. powierzchni użytkowej w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
5,00 zł

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Formularze deklaracji na podatek od nieruchomości nieruchomości (77kB) zip

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH stawki na rok 2013

I. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do poniżej 12t.II. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t.III. Ciągniki siodłowe i balastowe.IV. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespłu pojazdów równej lub niższej niż 12t.V. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.VI. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością roliczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.VII. Autobusy.
metryczka


Wytworzył: Rafał Marczewski (1 stycznia 2007)
Opublikował: Rafal Sikorski (7 sierpnia 2003, 11:34:06)

Ostatnia zmiana: Łukasz Brzozowski (3 grudnia 2013, 10:27:04)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6031