FINANSE GMINY


Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie buddżetu gminy, który jest uchwalany na rok kalendarzowy.
Zasady opracowywania buddżetu jego uchwalania i wykonywania regulują przepisy art.51 i nast., ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz.1591) oraz przepisy art.109 i nast., ustawy z dnia 26 listopada 1992r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z póżn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Wiesława Słowińska (17 lipca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (17 lipca 2003, 08:26:49)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (12 sierpnia 2005, 12:25:23)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6101