Zadania zlecone

Zadania zlecone

ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone to zadania przynależne administracji rządowej, ale wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego.Są one realizowane zgodnie z art.8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, [...]

metryczka