ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIAStosownie do art.64 i art.84 ustawy o samorzadzie gminnym w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć  związki międzygminne,
a także mając na uwadze wspieranie ideii samorządu terytorialnego oraz obronę wspólnych interesów, mogą tworzyć stowarzyszenia.
Gmina Raciążek jest członkiem Związku Gmin Ziemii Kujawskiej 
w Aleksandrowie Kujawskim. Efektem wspólnego działania gmin zrzeszonych
w tym związku jest wykonanie inwestycji w postaci międzygminnego wysypiska śmieci, zlokalizowanego Służewo-Podole.
Wysypisko to jest zarządzane przez firmę ''Ekoskład" jako spółkę prawa handlowego.
W ramach działalności Związku Gmin Ziemii Kujawskiej, trwają opracowywania dokumentacyjne, mające na celu wdrożenie koncepcji skanalizowania powiatu aleksandrowskiego.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Słowińska (16 lipca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (16 lipca 2003, 08:48:23)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (26 stycznia 2004, 11:50:24)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9643