Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (2)

uzasadnienie wyboru: W wyniku naboru na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym nie został zatrudniony żaden kandydat


Wytworzył: Wójt Gminy Raciążek (19 grudnia 2019)
Wprowadził: Marek Smoliński (19 grudnia 2019, 08:37:02)stanowisko:

ds. budownictwa, geodezji i gospodarki komunalnej

miejsce pracy: Urząd Gminy w Raciążku
termin składania dokumentów: 10 grudnia 2019  15:30