Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek

zamawiający: Gmina Raciążek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IT.271.9.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 24 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.