Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (3)  |  Przetargi unieważnione (1)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2018

zamówienie na:

Przebudowa ulicy Zamkowej w miejscowości Raciążek

zamawiający: Gmina Raciążek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IT.271.11.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art.11 ust.8 pzp
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  09:30
wynik postępowania: zamówienie udzielono: BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski, ul. Zbożowa 35A, 87-100 Toruń