Obwieszczenie o Sesji Rady Gminy - 30 kwietnia 2013r.

OBWIESZCZENIE 
 Przewodniczącego Rady Gminy 
  
 
Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję  XXX  Sesję Rady Gminy Raciążek w dniu 30 kwietnia 2013r. (wtorek) o godz. 12.00  - sala widowiskowa GOK
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad XXX  Sesji Rady Gminy
2.      Stwierdzenie quorum
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji
5.      Informacja Wójta z międzysesyjnej działalności  
                                                                                                                                         
                  -) wystąpienie Wójta Gminy
                  -) dyskusja
                  -) podjęcie uchwały
6. Informacja z  wykonania uchwał w okresie międzysesyjnym
                  -) dyskusja
                  -) podjęcie uchwały
 7.  Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i zapytania z XXIX  Sesji Rady Gminy
                        -) dyskusja
8. Interpelacje i zapytania radnych
9. Analiza zimowego utrzymania dróg z wyliczeniem kosztów

- przedstawienie informacji
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
10. Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2012r.
 - przedstawienie sprawozdania
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r.
- przedstawienie sprawozdania
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
12. Sprawozdanie z działalności GOK za 2012r.
- przedstawienie sprawozdania
                        - dyskusja
                       - podjęcie uchwały
13. Sprawozdanie z działalności OSP za 2012r.
- przedstawienie sprawozdania
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
14. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2012r.
- przedstawienie sprawozdania
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
 
15. Sprawozdania z działalności RKS „Wzgórze” za 2012r.
                        - przedstawienie sprawozdania
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
16. Zmiany do budżetu Gminy na 2013r.
                        - przedstawienie zmian- Skarbnik Gminy
                        - przedstawienie wniosków przez Komisję Rady
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
17. Lokalny Program Rozwoju Gminy Raciążek na lata 2012-2020
                        - omówienie tematu
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
18. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
                        - wystąpienie Przewodniczącego Komisji
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
19. Sprawozdanie Komisji Ładu i Porządku Publicznego z przeprowadzonej kontroli czystości
                        - wystąpienie Przewodniczącego Komisji
                        - dyskusja
                        - podjęcie uchwały
 
20.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszonych na XXX  Sesji Rady  Gminy
21. Wnioski lub oświadczenia
22. Informacje i komunikaty
23. Zamknięcie obrad XXX  Sesji Rady Gminy
 

 
 
Obwieszczenie (125kB) word
                    

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (19 kwietnia 2013)
Opublikował: Łukasz Brzozowski (19 kwietnia 2013, 08:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232