RADA GMINY

Rada gminy Raciążek.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący
2) Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje stałe wymienione w Statucie.

metryczka


Wytworzył: Beata Wesołowska (17 czerwca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (17 czerwca 2003, 08:42:20)

Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (26 stycznia 2004, 11:37:14)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7243