Obwieszczenia/Zawiadomienia, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego z dnia 15.12.2016 r.

dotyczy: pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa dł. 5.239 km, od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544. [...]

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - droga w m. Podole

dotyczy: przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 547, 548 w m. Raciążek, dz. o nr ewid. 5 w m. Podzamcze, dz. o nr ewid. 115 w m. Podole, na terenie Gminy Raciążek”. Zawiadomienie o [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o braku oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. o nr ewid. 547, 548 w m. Raciążek, dz. o nr ewid. 5 w m. Podzamcze, dz. o nr ewid. 115 w m. Podole, na terenie Gminy Raciążek” [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych ul. Wiatraczna

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160332C ul. Wiatracznej w miejscowości Raciążek” [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Turzynek

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 160311C, obręb Turzynek, gmina Raciążek" [...]

umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno gm. Raciążek". [...]

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2016 r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie otwory studzienne w Siarzewie i Podolu

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 4 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody w Siarzewie /k Ciechocinka, gm. Raciążek”. [...]

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.04.2016 r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie otwory studzienne w Siarzewie

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 4 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody w Siarzewie /k Ciechocinka, gm. Raciążek”. [...]

Obwieszczenie z dnia 21.03.2016 r.

dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie 4 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody w Siarzewie /k Ciechocinka, gm. Raciążek”. [...]

Obwieszczenie RDOŚ

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo - wydana decyzja - społeczeństwo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo - wydana decyzja - strony

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Obwieszczenie wydana decyzja - droga powiatowa

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo, od km 1+009 do km 5+006” [...]

Obwieszczenie wydana decyzja - strony

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”. [...]

Obwieszczenie - wydana decyzja - społeczeństwo

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”. [...]

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Raciążek, Podole i Siarzewo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - dla społeczeństwa

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 2 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.12.2015 r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie - zakończenie postępowania dowodowego - „Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”

Zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia o nowym brzmieniu:„Przebudowa drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11”.Pozostałe parametry inwestycji nie ulegają zmianie. [...]

Obwieszczenie SKO

Utrzymanie w mocy decyzji Wójta Gminy Raciążekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- zawiadomienie o zabraniu materiału dowodowego w sprawie dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i [...]

Obwieszczenie - procedura z udziałem społeczeństwa

dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wymianie czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 2 MW na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja w m. Raciążek, Podole, Siarzewo

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi w m. Raciążek, Podole, Siarzewo, na terenie gm. Raciążek” [...]

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - SPOŁECZEŃSTWO

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na [...]

Obwieszczenie/zawiadomienie - postanowienie - podjęcie postępowania

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania dla przedsięwzięcia pn. przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania : droga Podzamcze-Niestuszewo

dotyczy: „Remont z modernizacją drogi gminnej o numerze 160307C Podzamcze – Niestuszewo na odcinku 0+000,00 – 3+402,11” [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dnia 25.09.2015 r.

dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na jedną elektrownię wiatrową o mocy do 1,0 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina Raciążek”Do [...]

Procedura z udziałem społeczeństwa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 21 dni

Procedura udziłu społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9  MW na działkach nr 169/3 i [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.04.2015 r.

do pobrania: dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

do pobrania:dot. przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych". [...]

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszenie postępowania, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszono postępowanie, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, [...]

Obwieszczenie - wydana decyzja na budowę kurnika - dla społeczeństwa

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie - podjęcie postępowania

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie

dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Wymiana czterech istniejących elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 0,9 MW na dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nieprzekraczającej 0,9 MW na działkach nr 169/3 i 171 obręb ewidencyjny Turzno, gmina [...]

Uzupełnienie procedury z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika w m. Raciążek - Pole

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa 2 turbin wiatrowych w m. Raciążek

dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą [...]

Procedura z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika w m. Raciążek - Pole

w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kurnika o obsadzie 9500 szt., na dz. o nr ewid. 904/4 w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, powiat [...]

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

OBWIESZCZENIE: Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciążek na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”:Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dn. 15.05.2014 r. o umorzeniu postępowania

dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dn. 15.04.2014 r.

dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek z dn. 10.03.2014 r.

dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej do 100 m każda z nich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (droga [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji dwóch turbin wiatrowych, każda o mocy 600 kW, czyli łącznie o mocy całkowitej do 1,2 MW, wysokości całkowitej [...]

Zawiadomienie ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi w m. Turzynek, gm. Raciążek.

„Budowa drogi gminnej nr 160310C Dąbrówka – Turzynek w m. Turzynek, gm. Raciążek, km 0,000,00 – 1+604,00 na działkach oznaczonych numerami ewidencji nieruchomości geodezyjnych nr 45, 165/4, 23” [...]

Zawiadomienie ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi w m. Turzynek, gm. Raciążek

„Budowa drogi gminnej nr 160310C Dąbrówka – Turzynek w m. Turzynek, gm. Raciążek, km 0,000,00 – 1+604,00 na działkach oznaczonych numerami ewidencji nieruchomości geodezyjnych nr 45, 165/4, 23” [...]

obwieszczenie zawiadomienie o wydaniu decyzji SPOŁECZEŃSTWO

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. o nr ewid. 107/4, obręb ewidencyjny [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wydaniu decyzji

ws. postępowania: „wykonanie 5 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej w Siarzewie /k Ciechocinka”. [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wydaniu obwieszczenia o zakończeniu podstępowania dowodowego

ws. postępowania: „wykonanie 5 otworów studziennych na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej w Siarzewie /k Ciechocinka”. [...]

obwieszczenie - wydana decyzja - budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

dotyczy:„Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 145, 146, 118/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski” [...]

obwieszczenie - budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

dotyczy:„Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 145, 146, 118/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski” [...]

Zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego informuje o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny.  Powyższa zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska została wprowadzona [...]

Spotkanie dyskusyjne na temat sporządzanego projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040003.

"Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zaprasza do wzięcia udziału w III spotkaniu dyskusyjnym na temat sporządzanego projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012. Spotkanie [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o uzupełnieniu procedury z udziałem społeczeństwa - budowa elektrowni wiatrowej w m. Turzno

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. o nr ewid. 107/4, obręb ewidencyjny [...]

obwieszczenie - dotyczy przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

dotyczy:„Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 145, 146, 118/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski” [...]

Obwieszczenie dot. budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno gm. Raciążek

Obwieszczenie dot. "budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. [...]

Procedura z udziałem społeczeństwa - budowa dwóch elektrowni wiatrowych w m. Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania - budowa dwóch elektrowni wiatrowych w m. Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - turbina wiatrowa w m. Raciążek

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Obwieszczenie ws. przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

dotyczy:„Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 145, 146, 118/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski [...]

Obwieszczenie ws. przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

dotyczy:„Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 145, 146, 118/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski [...]

OBWIESZCZENIE - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - turbina wiatrowa w m. Raciążek

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - budowa elektrowni wiatrowej w m. Turzno

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na dz. o nr ewid. 107/4, obręb ewidencyjny [...]

Zawiadomienie- Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zajazd z drogi) położonej w m. Turzno gm. Raciążek"

Zawiadomienie- Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zajazd z drogi) położonej w m. Turzno gm. [...]

Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

dotyczy:„Budowa dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 145, 146, 118/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów [...]

Zawiadamiam o wszczęciu w dniu 04.02.2013 r. postępowania przy ponownym rozpatrywaniu wniosku „WINDPROJEKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, - 2 turbiny wiatrowe w m. Turzno i wystąpieniu do organów opiniujących

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

decyzja ws. budowy sieci wodociągowej w m. Raciążek, gm. Raciążek, ul. Zamkowa, Szkolna, Wysoka, Przedmiejska, Nadgórna i Rynkowa.

decyzja zmieniająca decyzję znak IT 7625 – 18/5/2010 z dnia 06.04.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej w m. Raciążek, gm. [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Raciążek o odmowie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań - 2 elektrownie wiatrowe w m. Turzno STRONY

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

KURENDA ws. demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest

KURENDA W związku z ogłoszonym konkursem na rok 2013 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów [...]

Porzucony łagodny piesek poszukuje nowego właściciela

Poszukujemy domu dla 9 - 10 miesięcznego porzuconego,  młodego i łagodnego pieska. Wszelkie informacje dostępne u tymczasowego opiekuna pod nr telefonu 54 444 01 69 oraz w Urzędzie Gminy w Raciążku pod nr tel. 54 283 18 85. [...]

Zawiadomienie o odwołaniu od decyzji znak IT.6220.3.38.2011 Wójta Gminy Raciążek z dnia 12.11.2012 r. o odmowie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań - 2 elektrownie wiatrowe w m. Turzno SPOŁECZEŃSTWO

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o odmowie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań - 2 elektrownie wiatrowe w m. Turzno STRONY

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - dwie turbiny wiatrowy w m. Turzno

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

PROTOKÓŁ Z ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ - TURZNO - ELEKTROWNIE WIATROWE

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

Postanowienie o zawieszeniu postępowania - budowa turbiny wiatrowej - Raciążek (Paśniki)

dotyczy:wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 0,6 MW, wysokości wieży 75 m i długości łopaty 22 m na [...]

OBWIESZCZENIE – WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - turbina wiatrowa w m. Raciążek - Pole, SPOŁECZEŃSTWO

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - turbina wiatrowa w m. Raciążek - Pole, STRONY

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu - elektrownia wiatrowa: Raciążek - Paśniki

dotyczy:wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 0,6 MW, wysokości wieży 75 m i długości łopaty 22 m na [...]

Zawiadomienie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu - 2 turbiny wiatrowe w m. Turzno

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego - turbina wiatrowa w m. Raciążek - Pole

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie i opinię dotyczące środowiskowych uwarunkowań - Raciążek - Paśniki

dotyczy:wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 0,6 MW, wysokości wieży 75 m i długości łopaty 22 m na [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie - budowa jednego kurnika

Obwieszczenie - zawiadomienie dot. procedury z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu,dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu, polegająca na budowie jednego kurnika o obsadzie 9500 szt. brojlerów i [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie - 2 turbiny wiatrowe w m. Turzno

Obwieszczenie - zawiadomienie dot. procedury z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu,dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą [...]

UWAGA - ważna informacja dot. inwentaryzacji azbestu !!!

Urząd Gminy Raciążek niniejszym informuje, że w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raciążek, ankieterzy starali się dotrzeć do wszystkich posesji, na których znajdują się wyroby [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o toczącym się postępowaniu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy 0,6 MW, wysokości wieży 75 m i długości łopaty 22 m na [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie - turbina wiatrowa w m. Raciążek - Pole

Obwieszczenie - zawiadomienie dot. procedury z udziałem społeczeństwa - uzupełnienie raportu,dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz [...]

GMINA RACIĄŻEK PRZEPROWADZA INWENTARYZACJĘ AZBESTU !!!

GMINA RACIĄŻEK PRZEPROWADZA INWENTARYZACJĘ AZBESTU !!! w dniach od 11 czerwca do 19 czerwca 2012 roku (poniedziałek - wtorek) Wójt Gminy Raciążek informuje, że na terenie Gminy Raciążek będzie prowadzona [...]

AZBEST - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMUJEMY !!! Każdy mieszkaniec, który usuwa azbest na swojej nieruchomości ma obowiązek zawiadomić o tym Urząd Gminy Raciążek. Ze względu na szkodliwość azbestu zabrania się usuwania go we własnym zakresie, przewożenia [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - budowa kurnika

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu, polegająca na budowie jednego kurnika o obsadzie 9500 szt. brojlerów i powierzchni do 1200 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr ewid. 904/4 [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o dopuszczeniu organizacji ekologicznej na prawach strony - Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię dotyczące środowiskowych uwarunkowań - Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Raciążek o wystąpieniu o uzgodnienie i opinię dotyczące środowiskowych uwarunkowań - Raciążek - Pole

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa - Turzno

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej [...]

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania - Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Obwieszczenie - zawiadomienie o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania - Raciążek

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Postanowienie o zawieszeniu postępowania - Raciążek

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie [...]

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu wraz z określeniem jego zakresu - elektrownia wiatrowa w m. Raciążek

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na:„budowie elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie Raciążek – [...]

INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dotyczy:rozpoznania potencjału węglowodorowego... [...]

zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - Turzno

dotyczy:„budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Postanowienie o zawieszeniu postępowania - Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim - Raciążek

dotyczy: „budowy elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie Raciążek – Pole, gmina Raciążek” [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dotyczy budowy elektrowni wiatrowej w m. Raciążekgm. Raciążek

dotyczy: „budowy elektrowni wiatrowej do 600 kW wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej SN na dz. o nr ewid. 819/2 w obrębie Raciążek – Pole, gmina Raciążek” [...]

zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia i uchyleniu poprzedniego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu wraz z określeniem jego zakresu

dotyczy:„budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu wraz z określeniem jego zakresu - Turzno

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu wraz z określeniem jego zakresu

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu wraz z określeniem jego zakresu

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Zawiadomienie o otrzymaniu opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie jego zakresu

dotyczy: „budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno [...]

Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim

dotyczy: wyrażenia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia         [...]

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dotyczy budowy dwóch elektrowni wiatrowych w m. Turzno gm. Raciążek

dotyczy: budowy dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,8 MW każda wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na działce nr 120/1 i nr 96/2 (zjazd z drogi) położonej w m. Turzno gm. [...]

Uwaga KONKURS

KONKURSUrząd Gminy w Raciążku uprzejmie informuje o XII edycji konkursu "Sposób na Sukces", będącego pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Konkurs ma na celu wypromowanie najlepiej działających przedsiębiorców na obszarach [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Raciążek, dnia 27.07.2011 r.WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 6/16/2009 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Raciążek, dnia 14.04.2011 r.IT.6220.2.1.2011 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071) w związku z [...]

obwieszczenie o wydanej decyzji

Raciążek, dnia 12.04.2011 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 18/6/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie o wydaniej decyzji - droga gminna - ul. Paśniki

Raciążek, dnia 09.11.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 15/5/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji - droga na dz. o nr ewid. 425 w m. Raciążek

Raciążek, dnia 22.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 14/5/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji - droga na dz. o nr ewid. 547 w m. Raciążek

Raciążek, dnia 22.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 13/5/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji - droga w m. Podole

Raciążek, dnia 22.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 12/5/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji - ul. Polna

Raciążek, dnia 22.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 11/6/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji - ul. Cicha

Raciążek, dnia 22.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 10/6/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

obwieszczenie ws. wydania decyzji - ul. Kwiatowa i Zamkowa

Raciążek, dnia 22.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 9/6/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

stolarnia w m. Raciążek, ul. Podgórna

Raciążek, dnia 11.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 19/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - [...]

Obwieszczenie ws. wydania decyzji na budowę kanalizacji w m. Raciążek (Paśniki)

Raciążek, dnia 08.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 – 7/6/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w [...]

Sieć wodociągowa w m. Raciążek

Raciążek, dnia 04.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 18/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - [...]

Sieć wodociągowa w m. Podole

Raciążek, dnia 04.10.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 17/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - [...]

Budowa drogi gminnejna działce o nr ewid. 782 w m. Raciążek (ul. Ogrodowa), gm. Raciążek

Raciążek, dnia 14.09.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 16/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - [...]

Budowa drogi gminnejna działce o nr ewid. 114 w m. Raciążek (ul. Paśniki), gm. Raciążek

WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 15/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego [...]

Budowa drogi gminnejna działce o nr ewid. 425 w m. Raciążek, gm. Raciążek

Raciążek, dnia 07.09.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 14/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - [...]

Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 547 w m. Raciążek, gm. Raciążek

Raciążek, dnia 07.09.2010 r. WÓJT GMINY RACIĄŻEK IT 7625 - 13/1/2010 OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - [...]

Wodociąg

[...]

Piekarnia

[...]

wiatrak

[...]

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW w m. Podzamcze, gm. Raciążek

Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w [...]

Budowa drogi dojazdowej łączącej drogę powiatową Turzno – Seroczki nr 2610C z drogą gminną Dąbrówka – Brzeźno

Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w [...]

OBWIESZCZENIE ws. elektrowni wiatrowej w m. Turzno

OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 [...]

OBWIESZCZENIE ws. elektrowni wiatrowej w m. Niestuszewo

OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 [...]

OBWIESZCZENIE ws. elektrowni wiatrowej w m. Podzamcze

OBWIESZCZENIE Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 [...]

OBWIESZCZENIE ws. elektrowni wiatrowej

Urząd Gminy w Raciążku, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w [...]

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko polegającej na budowie elektrowni wiatrowych o mocy 225 kW  [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij