Gospodarka odpadami komunalnymi

Uchwały oraz aktualny wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), dotychczas podjęte akty prawa [...]

Nowy harmonogram wywozów odpadów komunalnych niesegregowanych oraz wszystkich frakcji selektywnych

W związku zakończonym przetargiem nieograniczonym oraz wyłonieniem nowego Wykonawcy dla zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie [...]

Formularz zgłoszenia niewykonania usługi z zakresie odpadów komunalnych (brak wywozu odpadów lub niewyposażenia nieruchomości w worki)

Informujemy, że każdorazowe zgłoszenie braku wywozu odpadów komunalnych w wyznaczonym harmonogramem terminie lub braku wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do segregacji odpadów lub inne niedopełnienie usług związanych z [...]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Dopuszcza się inny sposób pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. odpady tego rodzaju można przekazywać do punktów ich sprzedaży.Zbierający zużyty sprzęt są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru prowadzonego [...]

Instalacje do których w 2013 r. przekazywane były odpady z terenu Gminy Raciążek

W 2013 r. odpady przekazywane były do instalacji: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów w Machnaczu, Machnacz 87-880 Brześć Kujawski, Międzygminne Składowisko Odpadów w Służewie ul. Polna 87 87-710 Służewo REMONDIS Bydgoszcz [...]

Informacja na temat osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 2012r. INFORMACJE O ILOŚCIACH I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2012 R. Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciążek [...]

Informacja na temat osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 2013r. INFORMACJE O ILOŚCIACH I ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2013 R. Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Raciążek wynikają z [...]

KOMUNIKAT

[...]

Informacja nt. "wystawek"

pobierz komunikat poniżej: [...]

INFORMACJE ws. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM na 2013 i 2014 r.:WSZELKIE INFORMACJE W TUT. URZĘDZIE ORAZ POD NR TEL. 54 283 1890 [...]

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dot. dzierżawy pojemników na odpady komunalne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dot. dzierżawy pojemników na odpady komunalne    Uprzejmie informujemy, że osoby które zleciły przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu wyposażenie nieruchomości w pojemnik w formie [...]

Obowiązek właścicieli nieruchomości

KOMUNIKAT W związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i [...]

Harmonogram wywozu odpadów na terenie Gminy Raciążek

Do pobrania cz.1 : Szczegóły pod nr telefonu 54 283 18 90 [...]

Informacje - deklaracje dot. odpadów komunalnych

Uprzejmie przypominamy, że termin składania deklaracji dot. odpadów komunalnych mija 25.04.2013 r., w razie niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Raciążek określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami [...]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy! Od 1 lipca 2013 r. za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina Raciążek. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady [...]

Rewolucja śmieciowa

Od dnia 1 stycznia 2012 r. powołano do życia została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy przedmiotowej ustawy nałożyły na samorządy obowiązek przejęcia odpowiedzialności za należyte [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij