Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, . przekazuje informację o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 25 lutego w Aleksandrowie Kujawskim.

Dzień dobry,   Stowarzyszenie Tłok w partnerstwie z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność [...]

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Raciążek z dnia 4 kwietnia 2019

Zarządzenie nr 13/2019Wójta Gminy Raciążekz dnia 4 kwietnia 2019w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie [...]

metryczka